Електроуслуги

Ел.инсталации

Всякакъв вид битови и промишлени инсталаци. Климатизация, видеонаблюдение и СОТ.  Поддръжка на ел. инсталации ниско, средно и високо напрежение, трансформаторни постове и външни електрозахранвания

Ел.измервания

Контрол на параметрите на работната среда. Издаване на протокол от измерванията.