Базови станции

Проучване, разрешения и легализация

Дейности по изграждане

•    Изграждане на сайтове тип Greenfield
•    Изграждане на мобилни сайтове
•    Изграждане на сайтове тип Rooftop
•    Разширяване/оптимизация на съществуващи станции
•    Монтиране на телекомуникационно оборудване – Indoor, Outdoor -  GSM/ MW
•    Интегриране на станции
•    Радиорелейни връзки
•    Външно електрозахранване
•    Доставка и монтаж на  шелтери
•    Ел.измерване и тестове на линии.
•    утежняване
•    изработка и монтаж на мачти и желязорешетъчни кули
•    огради и оградни пана
•    дизел генератори
•    климатици
•    СОТ

Поддръжка

•    базови станции
•    телекомуникационно оборудване
•    трансформаторни постове
•    дизел генератори
•    24/7

Екип

Разполагаме с екипи от квалифицирани специалисти, напълно оборудвани с апаратура, лекотоварни автомобили и високопроходима техника, готови да регират в кратки срокове.