За нас

   Еником-С  ООД е регистрирана през 2008 година като строителна фирма. Развиваме се в две направления - изграждане на базови станции на мобилни оператори и ниско жилищно строителство. За да отговорим на изискванията на динамично променящия се пазар в сферата на телекомуникациите се стремим да покрием всички дейности по изграждане на базови станции - от  проучване и проектиране, през изграждане, инсталация, преустройство и разширения до 24/7 поддръжка на работещите сайтове. Имаме опит в изграждането на мрежата на три оператора на територията на РБългария. За последните 6 години имаме много на брой успешно приключени, различни по тип и обем възлагания в  цялата страна.

Разполагаме със самостоятелни екипи, напълно оборудвани с техника, леки, товарни и високопроходими автомобили. Можем да транспортираме едрогабаритни и специфични товари по равнинен и пресечен терен със собствена техника. Разполагаме със строителна механизация и собствен цех за производство на метални конструкции, разположен в базата ни в гр. Вършец. Капацитета на цеха е над 15 тона метална конструкция месечно.

Извършваме контрол, измерване и настройки на комуникационни съоръжения. Издаване на сертификат от акредитирана лаборатория.

Стратегията на фирмата за бъдещата й дейност е разширяване на обхвата на услугите, които предлагаме, запазвайки досегашното качество.